BloggProffs

Journalistikens nya modeller

maj 19th, 2009

Första dagen på Stanford har varit en intensiv dag av föreläsningar blandat med workshops. Spännande namn har varit på talarlistan och stora frågor och diskussioner har väckts bland deltagarna, såsom hur bloggning och internet påverkar journalistens arbete. Vad innebär det för innehållet att allt är fritt? Måste journalisten rikta sig mer till sin publik med innehållet och låta det styra rapporteringen?

Dagen startades med en introduktion från David Nordfors som startade det program som nu kallas Innovation Journalism och är huvudansvarig för konferensen. David ställde frågor runt vad journalism är och hur man känner igen en innovation. En fråga som han själv svarade på genom en Oxford dictionary-förklaring samtidigt som han efterfrågade en bättre version som passar med vår tid . Vid sin sida hade han också Stig Hagström, tidigare universitetskansler som gav sin förklaring på begreppet där han menade att det viktigaste är att man ställer rätt fråga.

Konferensens första talare var Vint Cerf som är Internet Chief Evangelist, Google Inc. Han menade att den största förändringen i journalistik är att den inte längre kan vara bunden till sitt medium på samma sätt som man varit tidigare och att journalisten ingår i ett samspel där deras texter kan länkas till, kommenteras och diskuteras i samma stund som de publiceras.

Den nya ekonomin för journalistiken kan med detta inte längre baseras på mediet utan måste finansieras på annat sätt. Vint menar att detta kan lösas genom nya sätt att jobba med annonsering. Genom att annonseringen kopplas till innehållet och blir mätbart genom hur många som läser artikeln eller annonsen. På detta sätt blir det också relevant för journalisten att sprida sin artikeln i så många medier som är möjligt för att få en kritisk massa att ta del av den. Det blir också oerhört mycket viktigare för medieorganisationer att skapa ett varumärke och trovärdighet för att slåss om uppmärksamheten.

Talare var också Curtis Carlson som är VD för SRI (http://www.sri.com) som menade att tävlingen om publikens uppmärksamhet bara har börjat. Mer och mer makt går till “social groups” vilket också styr innehåll, innovationer och ekonomi. Han menar också att innovationsekonomi är enda sättet att ta sig framåt nu och att satsning på innovationer är det mest centrala i alla delar av världen. “The world is flat, but has some peaks too”. Även om vi har möjlighet att nå alla och allt i världen via ny teknologi så är det vissa områden som lyckas mycket bättre inom innovationer än andra områden i världen. Detta måste vara en central diskussion för alla affärsområden i världen hävdar Curtis Carlson.

Workshops

How to cover women in Innovation
Den här workshopen leddes av en finsk Injo Fellow, Anu Partanen och diskussionen handlade i mångt och mycket om journalisters förmåga att fånga upp entreprenörer och ledare som är kvinnor inom teknisk innovation. I USA är kvinnor kraftigt underrepresenterade i denna typ av sammanhang och gruppen diskuterade huruvida detta beror på att kvinnor inte kommit så långt i dessa hierarkier eller om det beror på att företag lyfter fram män istället. Det blir i detta sammanhang oerhört viktigt att journalisten själv aktivt söker såväl män som kvinnor för sina intervjuer och funderar runt hur representationen ser ut.

How to cover the web 3.0
En lång diskussion som handlade om huruvida vi närmar oss ett nytt skede på webben där vi tar ett steg längre än webben 2.0 och vad detta i så fall innebär. Diskussionen vajade fram och tillbaka i frågan om webben är en reflektion av vår verklighet eller en helt ny typ av fenomen. Gruppen diskuterade också hur webben kommer att utvecklas och menade att mycket av det som finns nu kommer att tas ett steg längre. Molnen kommer att utvidgas och sociala interaktionen öka. Personifiering av webben och tjänster kommer att bli fler och mer effektiva. För journalister innebär detta i stor utsträckning att de måste vara en del av webben och det som händer där för att kunna rapportera om det. Med denna möjlighet att nå människor via webben och följa deras twitter, blogg eller youtube kan journalister i princip sitta var som helst i världen och rapportera om nyheter någon helt annanstans. För journalister innebär detta en större risk vad gäller granskning av källor och att de källor de använder verkligen är på den plats de uppger.

Carin Karlsson, Delta Garden

How to use the crowd for innovation journalism

Kerstin Sjödén, Vinnova-stipendiat, hade bjudit in två amerikanska journalistkollegor som berättade om sin ”icke annonsbaserade produkter”.
För mig som svensk verkar det hela märkligt likt public service. Men det finns viktiga skillnader: de journalister som arbetar inom dessa medier drivs av en nästan idealistisk iver. Den ena ”produkten” är en radiostation, som är i ständig kontakt med gräsrötterna och vad jag kunde förstå jobbar i huvudsak med att prata med folk och ta dem på allvar. Redaktionen går ut i kommunerna,bygger upp förtroende och kan få hur mycket information som helst. Och det är de som inte syns och hörs i andra sammanhang som får komma till tals. Finansiering? Den som vill lyssna eller ha tillgång till webben eller papperstidningen betalar en avgift och slipper all reklam. Låter det bekant? För den som vill veta mer: www.public-press.org

Ann-Mari Svensson, Fojo


How to cover innovation in developing countries

Den här work-shoppen leddes av Mats Lewan, Vinnova-stipendiat som jobbar på Ny Teknik. Vi var flest kvinnor i gruppen och bara två av tretton från just utvecklingsländer. Vad kan det bero på och vilka work-shops lockade mest män? Jo, How to cover 3.0. Det finns några viktiga
frågor som vi ”do gooders” från väst bör ställa oss själva: Kan vi tävla med Kina och Indien i att få igång buisness i utvecklingsländer?
Koncentrerar vi oss på rätt saker? Hur kan ny teknologi göras billig och därmed tillgänglig? Vi som bevakar med utifrån-perspektiv bör ta reda på vad som är innovation i just det landet vi bevakar. Fatima från Pakistan pekade på innovationer inom jordbruket och det jättestora mobilnätet. Ett genderperspektiv på innovationer är nödvändigt för att få reda på vad som verkligen är innovationer som förbättrar människors liv. Juliet från Kenya berättade om nygamla innovationer inom matlaging: att återinföra traditionell matlagning för att snabbmatskulturen har
ödelagt många kenyaners hälsa. Hon berättade också hur Facebook används för att sprida falska rykten och sätta igång konflikter.

Ann-Mari Svensson. Fojo

The sixth conference on Innovation Journalism

maj 18th, 2009

Stanford, Kalifornien
Konferens om innovationsjournalistik anordnas den 18–20 maj av
Vinnova och Stanford för sjätte året i rad. Fojo och Delta Garden är med och rapporterar.

Konferensen ska vara en mötesplats för forskare och yrkesverksamma för att diskutera hur innovationsjournalistik interagerar med samhället.
Svenska journalister deltar också i konferensen med sina erfarenheter från amerikanska redaktioner, där de som Vinnova-stipendiater har arbetat med bevakning av innovationer. Vinnova har tillsammans med Stanford bjudit in forskare från hela världen som ger sin syn på sambandet innovationer–journalistik–samhälle.

Delta Garden deltog även förra året vid konferensen (se tidigare inlägg i bloggen). Förra årets konferens väckte många tankar och idéer om hur Innovation journalism skulle kunna bli en del av det arbete som görs vid bland annat Fojo som är fortbildning i journalistik vid Högskolan i Kalmar samt inom ramen för projektet Delta Garden. Under året har ett samarbete diskuterats mellan Vinnova, Stanford och Fojo. Med anledning av detta har Fojo varit representerade vid invigningen av ett nytt center på Stanford och nu även vid den årliga konferensen med inriktning mot Innovation journalism. Under tre dagar kommer konferensen att pågå och ni kan följa den genom de rapporter som dyker upp här och via länkarna på sidan.

Rapportörer är Carin Karlsson från Delta Garden samt Ann-Mari Svensson och Margareta Freij från Fojo.

Nyhetsvärldens förändringar

juni 16th, 2008

Vi behöver inte längre kontrollera et medel för att sända ut ett meddelande. Dagens medier är byggda runt medlet – detta gör att den nya teknologin utmanar det som nyhetsindustrin idag bygger på. Detta gör också att nyhetsindustrin kan sägas vara en del av innovationsekonomin. Innovation är idag en stor drivmotor för ekonomisk förändring, det är ett nyckelord inom ekonomin men inte inom nyhetsvärlden. Detta skapar också ett problem för nyhetsvärldens förändring.Kanske är det just därför innovationsjournalistik behövs.

Redan idag finns många olika länder som börjat titta på innovationsjournalistik i sina respektive länder. Representerade på konferensen var bland annat Finland, Slovenien, Pakistan och Mexico.Det mest intressanta med konferensen är det medvetenhet som börjar växjö fram runt journalistikens förändrade villkor. Det pågår en stor samhällsförändring och journalistiken är ett av de områden som berörs av denna förändring. Tittar på industrin, utbildningen eller samhället i övrigt kan man dock skönja exakt samma förändringar. I den journalistiska rollen tillkommer dock komplikationen att det är de som ska vara först med att tala om för oss andra vad som händer…

bild120.jpg

Journalistens utmaningar

juni 16th, 2008

Konferensens höjdpunkt var att lyssna på de journalister från Sverige, Finland och Pakistan som spenderat ett halvår vid amerikanska redaktioner och rapporterat om innovationer. Under konferensens andra dag fick många av dem chansen att glänsa. En del av deras föredrag inriktades på de nya utmaningar som journalisten ställs inför.

  • hur behåller man som journalist ett kritiskt perspektiv när man bevakar innovationer?
  • många artiklar är alltför positiva och blåser upp nya innovationer och idéer
  • hur kan man egentligen skapa förståelse för innovationer i media?
  • hur sätter man innovationer på agendan?
  • hur kan journalister hjälpa innovationer att utvecklas utan att boosta dem?

I USA har man i jämförelse med Sverige kommit längre i bevakning av innovationer. Det finns flera anställda på redaktionerna som jobbar direkt med inriktning mot innovationer, det finns också en större medvetenhet runt vikten av denna bevakning.

imgp0884.jpg

Hur skapar vi innovationer?

juni 16th, 2008

Konferensens första dag bestod av ett hårt packat schema med föreläsare inom såväl innovation, journalistik som akademi. Debatter varvades med föreläsningar och föredrag.En intressant frågeställning runt hur vi skapar innovationer lyftes under dagen. De flesta av våra innovativa förändringar är idag kopplade mot teknologiska förändringar. Teknologin generar förändringen. Entreprenörer kan med dessa nya förutsättningar generera förändring i sitt vardagsrum eller i en stor fabrik i Kina. Denna nya innovativa ekonomi måste samgå med det demokratiska samhället. I denna förändring blir journalistens roll att delge medborgarna det som pågår. Samtidigt ställs journalisterna inför samma förändringar i sin egen industri.

För att skapa innovationer krävs pengar i forskning och utveckling. Det krävs också bättre processer i exempelvis företag där innovationer blir en ”rutin” för hur man arbetar. För att detta ska kunna uppnås krävs också att man tar risker och vågar stödja entreprenörskap. Vikten av att skapa medvetenhet runt innovationer och innovationsprocesser är också nyckeln för att kunna formera innovation i ett samhälle och inom företag. Under dagen lyftes många frågor runt denna process fram och diskuterades under dagens gång.

imgp0901.jpg

 

Studiebesök

juni 9th, 2008

Konferensens andra dag bestod av studiebesök tillsammans med den svenska delegationen bestående av framförallt svenska journalister. Vid studiebesöken medverkade också de svenska och finska journalister som under året varit så kallade InJo fellows. Det vill säga de som studerat innovationsjournalistik vid Stanford och jobbat ute på amerikanska redaktioner under året.Studiebesöken gick till tre mycket olika redaktioner.

San Francisco Chronicle som i sammanhanget kan sägas representera den gamla tidens journalistik, Cnet News som arbetar webb-baserat med allt från rörlig bild till podcast och text och GigaOm som från början var en blogg men som fått investeringar och skapat en nyhetsredaktion. Dåtiden, Nutiden och Framtiden inom loppet av några timmar.

Dåtid

NutidFramtiden

Stanford Research Institute

juni 9th, 2008

Första dagen bestod av en ledig förmiddag för att få ordning på sin jetlag. Detta gav möjlighet till upptäcktsfärd i Silicon Valley. Det är ganska fascinerande att promenera fram på en gata och helt plötsligt stå mitt framför Facebooks huvudkontor eller att köra förbi Yahoo eller Google. Det ger lite perspektiv på tillvaron och framförallt förstår man att allt det där man använder och lever med faktiskt finns någonstans rent fysiskt. Någon har kommit på idén, någon har trott på idén och idag tjänar en herrans massa människor en massa pengar på alltihop.

Kvällens aktivitet var ett möte med Stanford Institutes (SRI) CEO Curtis Carlson. Det var mycket intressant och fascinerande att få lyssna till det arbete som pågår där.  SRI jobbar med att skapa innovation och att skapa förutsättningar för innovationer. Detta har genom åren gjort dem till utvecklare av såväl företag som produkter såsom datamusen. Enligt Curtis Carlson beror framgångarna i Silicon Valley på de förutsättningar för innovationer samt tillgången till riskkapital i regionen. För närmare beskrivning av SRI se bifogad pdf nedan.

Stanford main quad Stanford

Fem dagar i Stanford

juni 9th, 2008

SF Chronicle - gamla arbetsmetoder

Genom en trevlig och oförutsedd händelse blev jag kontaktad av Jan Sandred på Vinnova för att åka på en konferens om ”Innovation Journalism” i Stanford, Kalifornien. Syftet med konferensen är att skapa debatt runt journalismens förändrade villkor. Genom den tekniska revolution som vår värld står inför, där alla kan skapa nyheter helt utan tillgång till ett tryckeri eller speciellt stora summor pengar, utmanas den traditionella mediebranchen. Journalister ser sin roll förändras, utvecklas och utmanas. Samtidigt har journalisten idag ett nytt uppdrag i att försöka ge en bild av de innovationer som pågår.Hur förmedlar journalisten de nya tekniska förändringarna som påverkar vår vardag? Hur gör man det begripligt? Hur rapporterar man utan att favorisera nya tjänster och produkter?

Dessa frågor och fler därtill var fokus för mina fem dagar mitt i Silicon Valley vid Stanford University i Palo Alto, Kalifornien. Jag kommer här att redogöra för mina upplevelser och upptäckter under dessa fem dagar.För att se en kort rapport från konferensen och bakgrund till Innovation Journalism läs bifogad pdf.

innovation-journalism.pdf


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu